Onze Huisregels

成人版抖音app下载Leer alles over Etsy's juridische voorwaarden en beleid

Onze Huisregels

成人版抖音app下载Welkom op Etsy. Fijn dat je er bent. Maak het je gemakkelijk en geniet ervan, maar houd je wel aan onze huisregels.

 1. Deze voorwaarden accepteren
 2. Die andere documenten waar we het over hadden
 3. Jouw Privacy
 4. Jouw account op Etsy
 5. Jouw Content
 6. Jouw gebruik van onze Diensten
 7. Beëindiging
 8. Garanties en aansprakelijkheidsbeperking (ofwel de dingen waarvoor je ons niet kan aanklagen))
 9. 9. Schadeloosstelling (of wat er gebeurt als we door jou aangeklaagd worden)
 10. Geschillen met andere gebruikers
 11. Geschillen met Etsy
 12. Wijzigingen in de Voorwaarden
 13. Een paar juridische details
 14. Contactgegevens

1. Aanvaarden van deze voorwaarden

Dit document en andere documenten waarnaar wij hieronder verwijzen, vormen onze huisregels, of wat we officieel onze Gebruiksvoorwaarden (in het kort de “Voorwaarden”) noemen.

De Voorwaarden zijn een wettelijk bindend contract tussen jou en Etsy. Als je in Noord- of Zuid-Amerika woont is het contract tussen jou en Etsy, Inc.; woon je ergens anders, dan is het contract tussen jou en Etsy Ireland UC, een dochteronderneming van Etsy, Inc. We verwijzen naar Etsy, Inc. en alle filialen gezamenlijk als “Etsy”.

Let op Sectie 11. Geschillen met Etsy, bevat een arbitrageclausule en een vrijwaring van collectieve procedures. Door met deze Voorwaarden akkoord te gaan, ga je ermee akkoord om alle geschillen op te lossen via individuele arbitrage, want betekent dat je afziet van elk recht om de geschillen te laten oplossen door een rechter of jury, en dat je afziet van je recht om deel te nemen aan collectieve procedures en representatieve acties.

Dit contract zet de rechten en verantwoordelijkheden uiteen die je hebt als je Etsy.com, Pattern by Etsy, onze mobiele apps en de andere diensten die Etsy aanbiedt gebruikt (we noemen deze samen onze “Diensten”), dus lees het zorgvuldig door. Door onze Diensten te gebruiken (zelfs als je slechts op een van onze websites rondkijkt), ga je akkoord met de Voorwaarden. Als je het niet eens bent met de Voorwaarden, mag je geen gebruik van onze Diensten maken. Kan je daarmee leven? Geweldig, lees verder!

2. Die andere documenten waar we het over hadden

成人版抖音app下载Etsy’s Diensten leggen contact tussen mensen over de hele wereld, zowel online als offline, voor het maken, verkopen en kopen van unieke goederen. Dit is een handige gids om je te helpen inzicht te krijgen in de specifieke regels die relevant zijn voor jou, afhankelijk van de manier waarop je de Diensten gebruikt:

Onze Huisregels voor iedereen. Als je onze Diensten gebruikt, ga je akkoord met deze voorwaarden, ons Privacybeleid, en ons Antidiscriminatiebeleid.

Onze Huisregels voor verkopers. . Dit beleid is op jou van toepassing als je met behulp van onze Diensten items voor verkoop aanbiedt. Je kunt ze hier lezen.

Onze Huisregels voor kopers. Dit beleid is op jou van toepassing als je onze Diensten gebruikt om te browsen of te shoppen. Je kunt ze hier lezen.

Onze Huisregels voor derden.. Dit beleid is van toepassing op eigenaren van intellectueel eigendom, Etsy API-gebruikers, partners en iedreeen die informatie bij Etsy opvraagt.

Dit volledige beleid is onderdeel van onze Voorwaarden, lees dus alles wat op jou van toepassing is. De rest van dit document lees je natuurlijk ook, want dat is op iedereen van toepassing!

3. Jouw privacy

We weten dat jouw persoonlijke informatie belangrijk voor je is, en dus is het ook belangrijk voor ons. Ons Privacybeleid legt gedetailleerd uit hoe jouw informatie wordt gebruikt als je onze Diensten gebruikt. Door onze Diensten te gebruiken, ga je er ook mee akkoord dat we je informatie kunnen verwerken op de manieren die we in het Privacybeleid hebben uitgelegd, dus lees deze hier.

Zowel Etsy als verkopers verwerken de persoonlijk informatie van members (bijvoorbeeld de naam van de koper, het e-mailadres en verzendadres) en worden onder EU-regelgeving als aparte en onafhankelijke verwerkers van persoonlijke kopersgegevens gezien. Dat betekent dat elke partij verantwoordelijk is voor de persoonlijke informatie die zij verwerken tijdens het verlenen van de Diensten. Als een verkoper tijdens het voldoen van een bestelling per ongeluk de naam en e-mailadres van een koper bekend maakt, is de verkoper, niet Etsy, verantwoordelijk voor die ongeautoriseerde bekendmaking.  

Als Etsy en jij echter gezamenlijk als gegevensbeheerder van persoonlijke informatie worden bevonden en als Etsy aangeklaagd of beboet worden of op enig andere wijze op kosten gejaagd wordt door iets dat jij als beheerder van persoonlijke kopersinformatie gedaan hebt, stem je ermee in ons schadeloos te stellen voor de kosten die in verband met het door jou verwerken van persoonlijke informatie van gebruikers gemaakt worden. Zie Sectie 9. Schadeloosstelling (of wat gebeurt er als we vanwege jou aangeklaagd worden) hieronder voor meer informatie over jouw verplichtingen jegens Etsy.

4. Jouw Account bij Etsy

成人版抖音app下载Je moet een account aanmaken om bepaalde Diensten van ons te gebruiken. Hier zijn een paar regels die gelden voor accounts bij Etsy:

A. Je moet ouder dan 18 jaar zijn om gebruik van onze Diensten te mogen maken. Minderjarigen jonger dan 18 en tenminste 13 jaar oud mogen onze Diensten alleen gebruiken via een account van een ouder of wettelijke voogd en met hun uitdrukkelijke toestemmingen en onder hun directe supervisie. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen gebruik van Etsy of de Diensten maken. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor alle activiteiten die op jouw account door een minderjarige ondernomen worden. Voor meer info lees je het Minderjarigenbeleid.

B: Wees eerlijk tegen ons. Geef correcte informatie over jezelf. Het is verboden om valse informatie te gebruiken of je met je account als iemand anders of een ander bedrijf voor te doen.

C: Kies een geschikte gebruikersnaam.成人版抖音app下载 Als besluit dat je niet je volledige naam bij je account wilt gebruiken, mag je in plaats daarvan geen beledigend of vulgair taalgebruik bezigen, of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een ander, of op andere wijze de Voorwaarden overtreden.

D. Je bent verantwoordelijk voor je account. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor alle activiteiten op je account. Deel je een account met anderen, dan is de persoon wiens financiële gegevens op de account zijn vermeld degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor alle activiteiten. Als je geregistreerd bent als zakelijke entiteit, garandeer je persoonlijk dat je bevoegd bent om namens het bedrijf in te stemmen met de Voorwaarden. Je accounts kunnen niet worden overgedragen.

E: Bescherm je wachtwoord.成人版抖音app下载 Zoals hierboven is vermeld, ben jij de enige die verantwoordelijk is voor alle activiteiten op je account, en daarom is het belangrijk om je accountwachtwoord geheim te houden. .

F. Laten we helder over onze relatie zijn.成人版抖音app下载 Deze Voorwaarden creëren geen relaties van bemiddeling, partnerschap, joint venture, dienstverband of franchise met Etsy.

成人版抖音app下载 zou al je vragen die je over het registreren van een account bij Etsy hebt moeten beantwoorden.

5. Jouw inhoud

Alles wat je met onze Diensten op de site zet is jouw ‘content’ (dus we noemen het “Jouw Content”). Wij claimen hier niets van, inclusief alles dat je met behulp van onze Diensten plaatst (zoals shopnamen, profielfoto's, listing-foto's, listing-omschrijvingen, recensies, commentaar, video's, gebruikersnaam etc.).

A: Verantwoordelijkheid voor Jouw Content. Je begrijpt dat jij als enige verantwoordelijk bent voor Jouw Content. Je verklaart dat je alle vereiste rechten op Jouw Content hebt en dat je door deze te posten (op de site zet) geen inbreuk maakt op rechten van derden.

B: Toestemming om Jouw Content te gebruiken成人版抖音app下载. Door Jouw Content via onze Diensten te posten, verleen je Etsy toestemming om die te gebruiken. We claimen geen eigenaarschap op Jouw Content, maar we hebben je toestemming om het te gebruiken om Etsy te helpen functioneren en groeien. Op die manier maken we geen inbreuk op de rechten die je hebt op Jouw Content en kunnen we je helpen jouw producten te promoten. Je erkent en stemt er bijvoorbeeld mee in dat Etsy jou of Etsy-kopers van tijd tot tijd promoties op de Site kan aanbieden, die op jouw aanbiedingen betrekking kunnen hebben.

C. Rechten die je aan Etsy verleent. (Dit is de vorige sectie maar dan in juridische taal). Door Jouw Content te posten, verleen je Etsy een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, onherroepelijke, sub-licentieerbare, eeuwigdurende vergunning voor het gebruiken, weergeven, bewerken, wijzigen, reproduceren, distribueren, opslaan en het voorbereiden van afgeleide werken van Jouw Content. Dit geeft ons de mogelijkheid om de Diensten te verstrekken en Etsy, jouw Etsy shop, of de Diensten in het algemeen te promoten, in alle formats en via alle kanalen, inclusief binnen alle Etsy Diensten, bi onze partners of websites of externe websites of reclamemedia van derden. Je stemt ermee in dat je naar aanleiding van ons gebruik van je Content geen morele rechten of publicatierechten tegen ons zal afdwingen. Ook erken je ons legitieme belang in het gebruik van jouw Content in lijn met de reikwijdte van deze licentie, voor zover het persoonlijke informatie bevat.

Dat lijkt heel veel, maar dat is nodig om Etsy draaiende te houden. Een paar voorbeelden: als je een foto of listing in je Etsy-shop uploadt, hebben wij toestemming voor weergave hiervan aan kopers en om het formaat zodanig aan te passen dat kopers met een mobiele app het item ook goed kunnen zien; als je een beschrijving in het Engels post, kunnen wij die in het Frans vertalen zodat een koper in Parijs het verhaal achter je item kan lezen; en als je een mooie foto van je meest recente handgemaakte ketting post, kunnen wij die weergeven op onze startpagina, op een van onze blogs, of zelfs op een billboard voor het promoten van jouw onderneming en de activiteiten van Etsy.

D. Melden van onbevoegde content. Etsy heeft veel respect voor intellectueel eigendomsrecht en streeft ernaar de van toepassing zijnde wettelijke procedures voor het verwijderen van de Diensten van content die daar inbreuk op maakt van te volgen. Als content die van jou is of waarop jij rechten hebt, zonder jouw toestemming op de Diensten gepost is, en je deze wilt laten verwijderen, volg dan de stappen die zijn opgenomen in ons Intellectueel Eigendomsbeleid成人版抖音app下载. Als Jouw Content beschuldigd wordt van inbreuk op het intellectuele eigendom van een ander, zullen we gepaste actie ondernemen, van het uitschakelen van het materiaal als we een juiste notificatie ontvangen, tot de beëindiging van je account als je een herhalende overtreder blijkt te zijn. We informeren je als dat gebeurt.

E. Ongepaste, valse of misleidende inhoud. Dit zou voor ieder weldenkend mens normaal moeten zijn, maar er zijn bepaalde soorten inhoud die we niet op de Etsy Diensten willen (om wettelijke of andere redenen). Je stemt ermee in dat je geen content post die vernederend, bedreigend, lasterlijk, obsceen, vulgair of anderszins aanstootgevend of in strijd met ons Verboden Items Beleid, Communitybeleid, of een ander onderdeel van onze Voorwaarden is. Je stemt er ook mee in geen valse of misleidende content te posten, noch content welke de Diensten op een frauduleuze of bedrieglijke manier gebruikt.

6. Jouw gebruik van onze Diensten

Vergunning voor gebruik van onze Diensten.成人版抖音app下载 Wij verlenen jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepelijke vergunning voor het gebruik van onze Diensten, conform de Voorwaarden en de volgende beperkingen in het bijzonder:

A. Gebruik onze Diensten niet om de wet te overtreden. Je stemt ermee in dat je tijdens en met het gebruik van onze Diensten geen wetten overtreedt. Dit omvat alle lokale, staats-, federale en internationale wetten die op jou van toepassing kunnen zijn. Zo is het bijvoorbeeld jouw verantwoordelijkheid om de vergunningen en licenties te verkrijgen die vereist zijn voor jouw shop; je mag niets verkopen dat in strijd met de wet is; je moet je houden aan ons Sanctiesbeleid en je mag geen fraude plegen (inclusief valse claims of notificaties van inbreuk), niet stelen, geen anti-concurrentie of dreigend gedrag vertonen en geen misdaden jegens Etsy, een andere Etsy-gebruiker of een derde partij plegen.

B. Betaal je facturen. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten die je aan Etsy verschuldigd bent. Behalve zoals hier onder aangegeven, ben je ook als enige verantwoordelijk voor het innen en/of betalen van de van toepassing zijnde belastingen voor alle aankopen of verkopen die je via de Diensten uitvoert. Voor digitale items verkocht aan kopers in Australië, Wit-Rusland, de EU, IJsland, India, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Rusland, Servië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zwitserland, Taiwan, Turkije of de Verenigde Arabische Emiraten, zal Etsy helpen bij het verzamelen en betalen van het juiste bedrag van belasting over de toegevoegde waarde, ofwel btw. Hoewel sommige landen btw anders noemen, zoals bijvoorbeeld GST (Good and Services Tax), noemen wij VAT, GST en alle lokale verkoopbelastingen samen “btw”. Daarnaast zal Etsy waar van toepassing sales tax berekenen, innen en betalen. Bekijk deze voor meer informatie. Informatie over je kosten, facturen, belastingen en hoe je die volledig kunt betalen, vind je in ons Kosten en Betalingen Beleid.

C. Steel geen dingen van ons. Je stemt ermee in geen pagina's van de Diensten te crawlen, scrapen, spideren, reverse engineeren, of te proberen de broncode van de Diensten te verkrijgen. Als je onze API wilt gebruiken, volg dan onze API Gebruiksvoorwaarden.

D. Probeer geen schade toe te brengen aan onze systemen.成人版抖音app下载 Je stemt ermee in niet te intervenieren met onze Diensten, noch onze diensten te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke computercodes via de Diensten verspreiden.

E. Volg ons Handelsmerkbeleid. De naam “Etsy” en andere Etsy-merken, frases, logo's en designs die we in verband met onze Diensten gebruiken zijn handelsmerken, servicemerken of imago's van Etsy in de VS en de andere landen. Als je onze handelsmerken wilt gebruiken, volg dan ons Handelsmerkbeleid.

F. Deel je ideeën Wij zijn gek op jouw suggesties en ideeën! Ze helpen ons bij het verbeteren van jouw ervaring en onze Diensten. Alle ongevraagde ideeën of ander materiaal dat je indient bij Etsy (afgezien van Jouw Content of items die je verkoopt via onze Diensten), worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Je verleent ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sub-licentieerbare, eeuwigdurende vergunning voor het gebruiken en publiceren van die ideeën en materialen voor ongeacht welk doel, zonder enige vergoeding aan jou.

G. Praat online met ons. Van tijd tot tijd zal Etsy schriftelijk bepaalde juridische informatie verstrekken. Door onze Diensten te gebruiken, stem je in met ons Beleid inzake elektronische communicatie, waarin wordt beschreven hoe we die informatie aan jou verstrekken. Daarin staat dat we je elektronisch informatie kunnen sturen (via e-mail, etc.) in plaats van een papieren versie (dat is beter voor het milieu), en dat jouw elektronische instemming dezelfde geldigheid heeft als je handtekening op papier.

7. Beëindiging

Beëindiging door jou. 成人版抖音app下载 We vinden het ontzettend jammer als je weggaat, maar je kunt op elk moment via je accountinstellingen je account bij Etsy beëindigen. Meer informatie vind je in . Beëindiging van je account heeft geen invloed op de beschikbaarheid van bepaalde delen van Jouw Content die je via de Diensten voorafgaand aan beëindiging gepost hebt. O ja, en je moet natuurlijk ook gewoon de openstaande facturen betalen.

Beëindiging door Etsy.成人版抖音app下载 Wij kunnen jouw account (en ieder ander gerelateerd account) en je toegang tot de Diensten op elk moment, om ongeacht welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten. Als we dat doen, is het belangrijk dat je begrijpt dat je geen contractueel of wettelijk recht hebt op voortzetting van het gebruik van onze Diensten voor bijvoorbeeld het verkopen of kopen op onze website of mobiele apps. Etsy kan op elk moment en om ongeacht welke reden weigeren diensten aan jou te verlenen.

Als jij of Etsy jouw account beëindigen, kun je informatie kwijtraken die met je account is geassocieerd, inclusief Jouw Content.

Wij kunnen de Diensten stopzetten. Etsy behoudt zich het recht voor om op elk moment en om ongeacht welke reden de Diensten te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou voor de gevolgen van wijzigingen van de Diensten voor jou, inclusief gevolgen voor je inkomen of je vermogen om inkomsten te genereren via de Diensten.

Overleving. De Voorwaarden blijven van kracht, zelfs als jouw toegang tot de Dienst beëindigd is of je gebruik van de Dienst is stopgezet.

8. Garanties en aansprakelijkheidsbeperking (of de dingen waarvoor je ons niet kan aanklagen)

Items die je koopt.成人版抖音app下载 Je begrijpt dat Etsy de items die via onze Diensten worden verkocht niet maakt, opslaat of inspecteert. Wij bieden de locatie; de items op ons platform zijn gemaakt en geplaatst door, en worden direct verkocht door zelfstandige verkopers, en Etsy kan en zal dus geen garantie geven betreffende de kwaliteit, veiligheid of wettigheid daarvan. Alle wettelijke claims betreffende een item dat je koopt, moeten rechtstreeks bij de verkoper van het item worden ingediend. Je vrijwaart Etsy van alle claims in verband met items die via onze Diensten zijn verkocht, inclusief defecte items, verkeerde voorstelling van zaken door de verkopers waardoor lichamelijk letsel is veroorzaakt (zoals aansprakelijkheidsclaims).

Inhoud die jij bekijkt. Bij het gebruik van onze Diensten kun je materiaal tegenkomen dat je beledigend of ongepast vindt. Wij staan niet in voor inhoud die door gebruikers via de Diensten gepost wordt. Etsy is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid of het fatsoen van content die door gebruikers wordt gepost en waartoe jij toegang hebt via de Diensten. Je vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid in verband met die content.

Mensen waar je interacties mee aangaat. Je kunt de Diensten gebruiken om interactie met anderen aan te gaan, zowel online als in persoon. Je begrijpt echter dat we de gebruikers van onze Diensten niet screenen en je vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid in verband met jouw interacties met andere gebruikers. Wees voorzichtig en gebruik je gezonde verstand bij alle interacties met anderen, vooral als je iemand persoonlijk ontmoet. Dit Helpartikel成人版抖音app下载 geeft goede tips over persoonlijke ontmoetingen.

Externe Diensten. Onze Diensten kunnen links naar websites of externe diensten die niet van ons zijn en waarover wij geen controle hebben bevatten (bijvoorbeeld links naar Facebook, Twitter en Pinterest). Je kunt ook een product of dienst van een derde nodig hebben om bepaalde onderdelen van onze Diensten te gebruiken (zoals een geschikt mobiel apparaat om onze mobiele apps te gebruiken). Als je deze externe diensten gebruikt, doe je dat op eigen risico. De derde partij kan van jou eisen dat je zijn of haar gebruiksvoorwaarden accepteert. Etsy is geen partij in deze overeenkomsten; deze zijn uitsluitend afgesloten tussen jou en de derde partij.

Cadeaubonnen en Promoties. Je bevestigd dat Etsy geen garanties doet aangaande het saldo van je Cadeaubon en niet verantwoordelijk is voor ongeoorloofde toegang tot, wijziging aan, diefstal van, of vernietiging van een Cadeaubon of Cadeauboncode resulterend uit een actie van jou of een derde partij. Ook bevestig je dat we het gebruik van je Cadeaubon mogen opschorten of verbieden wanneer je Cadeaubon of Cadeauboncode als verloren of gestolen is aangemeld, of als wij denken dat het saldo van je Cadeaubon verdacht, frauduleus of op enig andere niet geoorloofde wijze gebruikt wordt. Als je Cadeauboncode niet meer werkt, is de enige remedie dat wij een vervangende code uitgeven. Door aan een speciale aanbieding of promotie deel te nemen, ga je ermee akkoord dat je naderhand niet claimt dat de regels van die speciale aanbieding of promotie onduidelijk waren.

| GARANTIES. ETSY STREEFT ERNAAR DE ALLERBESTE DIENSTEN TE LEVEREN, MAAR WE ZIJN NIET PERFECT EN SOMS GAAT ER IETS MIS. JE BEGRIJPT DAT ONZE DIENSTEN "IN HUIDIGE STAAT" EN ZONDER GARANTIES (IMPLICIET OF EXPLICIET) WORDEN AANGEBODEN. WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT, NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF, EVENALS ALLE GARANTIES GEÏMPLICEERD DOOR EEN REEKS VAN PRESTATIES, HANDELSRELATIES OF HANDELSGEBRUIK.

WIJ GARANDEREN NIET DAT: (I) DE DIENSTEN VEILIG OF BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN BEPAALD MOMENT OF EEN BEPAALDE LOCATIE; (II) ALLE DEFECTEN OF FOUTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN; (III) DE DIENSTEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDER SCHADELIJK MATERIAAL; OF (IV) DE RESULTATEN VAN JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN JOUW VERWACHTINGEN. JE GEBRUIKT DE DIENSTEN VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES TOE, DAAROM ZIJN IN DAT GEVAL DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

成人版抖音app下载AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN NOCH ETSY, NOCH ONZE WERKNEMERS OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING OF ENIGE GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE SCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE DIENSTEN OF DEZE VOORWAARDEN. ETSY'S GEAGGREGEERDE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE ZAL IN GEEN GEVAL HET HOOGSTE VAN HONDERD (USD 100) AMERIKAANSE DOLLARS OF HET BEDRAG DAT JIJ IN DE AFGELOPEN TWAALF MAANDEN AAN ETSY HEBT BETAALD, OVERSCHRIJDEN. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKING TOE OP INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DAAROM ZIJN DAT GEVAL DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP JOU VAN TOEPASSING.

|

9. Schadeloosstelling (of wat gebeurt er als we vanwege jou aangeklaagd worden)

We hopen dat dit nooit zal gebeuren, maar als Etsy vanwege iets dat jij gedaan hebt aangeklaagd wordt, stem je ermee in ons te verdedigen en schadeloos te stellen. Dat betekent dat je Etsy (inclusief onze medewerkers), verdedigt en vrijwaart tegen en van alle juridische claims of verzoeken (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit jouw handelen, jouw gebruik (of misbruik) van onze Services, jouw schending van de Voorwaarden of schending van jouw account van de rechten van iemand anders.

成人版抖音app下载Wij behouden ons het recht voor onze rechtsverdediging naar eigen goeddunken te voeren, zelfs als je ons schadevergoeding betaalt, en je stemt ermee met ons samen te werken zodat wij onze strategie uit kunnen voeren.

10. Geschillen met andere gebruikers

Als je een geschil hebt met een andere gebruiker van de Etsy Diensten of een derde, dan raden we je aan contact op te nemen met de andere partij en te proberen het geschil onderling op te lossen.

Zakensysteem.成人版抖音app下载 Kopers en verkopers die niet in staat zijn een geschil in verband met een transactie op onze website of mobiele apps op te lossen, kunnen gebruik maken van ons Zakensysteem. Meer informatie over het zakensysteem vind je in . Etsy probeert je te helpen geschillen in goed vertrouwen en uitsluitend op basis van onze interpretatie van ons beleid en naar ons eigen goeddunken op te lossen; wij doen geen uitspraken over juridische kwesties en claims. Etsy is niet verplicht om geschillen op te lossen.

Vrijwaring van Etsy.成人版抖音app下载 Je vrijwaart Etsy van alle claims, verzoeken en schade die voortvloeien uit geschillen met andere gebruikers en partijen.

11. Geschillen met Etsy

Laat het ons weten als je boos op ons bent, hopelijk kunnen we samen een oplossing vinden. Maar als dat niet lukt, dan zijn deze regels van toepassing op alle juridische geschillen met betrekking tot onze Diensten:

A. Van toepassing zijnde wetten. De Voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van de Staat New York, zonder rekening te houden met conflicten tussen rechtsregels en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika. Deze wetten zijn van toepassing ongeacht de plaats waar je ter wereld woont, maar als je buiten de Verenigde Staten woont heb je mogelijk recht op de bescherming van de verplichte bepalingen aangaande consumentenbescherming in je lokale wetgeving aangaande consumentenbescherming.

B. Arbitrage. Jij en Etsy komen overeen dat elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met de Voorwaarden beoordeeld wordt via definitieve en bindende arbitrage, in de Engelse taal, en onder beheer van de American Arbitration Association (de “AAA”), volgens de op dat moment geldende consumentenarbitrageregels (de AAA-regels welke worden geacht door verwijzing te zijn opgenomen in deze sectie en vanaf de datum van deze Voorwaarden kun je ze vinden), tenzij bij wet anders vereist. Arbitrage, inclusief vragen over de drempels die gelden bij mogelijkheid tot arbitrage van het geschil, wordt behandeld door een enkele bemiddelaar in overeenstemming met die regels. Gerechtelijke uitspraken naar aanleiding van arbitragebesluiten kunnen aangevraagd worden bij elke bevoegde rechtbank. Arbitrage op grond van deze Voorwaarden vindt plaats op individuele basis - collectieve vormen van arbitrage en collectieve procedures zijn niet toegestaan. Je begrijpt dat door in te stemmen met deze Voorwaarden jij en Etsy elkaar vrijstellen van het recht op juryrechtspraak of deelname aan een collectieve procedure.成人版抖音app下载 Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, heeft elke partij het recht een procedure aan te spannen voor een rechtbank die bevoegd is inzake schadevergoeding of andere vergoedingen op grond van billijkheid of conservatoire voorzieningen, in afwachting van een eindbesluit van de arbiter. Je kan mogelijk wel je claim aanhangig maken bij het kantongerecht, maar alleen als de claim in aanmerking komt, en claim bij dat kantongerecht blijft en als je claim op een individuele, niet-representatieve en niet-collectieve basis blijft.

C. Kosten van Arbitrage. Betaling voor enige en alle redelijke indieningen bij de AAA, administratieve kosten en kosten voor arbitrage zullen in lijn zijn met de Consumer Arbitration Rules. Als de waarde van je claim niet meer dan $10.000 is, zal Etsy de kosten voor de redelijke indiening, administratieve en het tarief van de arbiter betalen die bij de arbitrage komen kijken, tenzij de arbiter oordeelt dat je claim en gevraagde vergoeding lichtvaardig zijn of ingediend voor ongepaste doeleinden.

D. Forum.成人版抖音app下载 Wij zijn gevestigd in New York, dus alle juridische acties tegen Etsy in verband met de Diensten moeten in New York county, New York ingediend en aanhangig gemaakt worden. Voor alle acties onder de AAA-regels, kan de procedure worden ingediend in je woonplaats, of in New York, New York, en alle persoonlijke hoorzittingen worden uitgevoerd op een locatie die redelijkerwijs geschikt is voor beide partijen, rekening houdend met hun vermogen om reizen en andere pertinente omstandigheden. Voor alle acties die niet onder arbitrage vallen, komen jij en Etsy overeen dat deze worden voorgelegd aan de persoonlijke jurisdictie van een staatsrechtbank gevestigd in New York county, New York, als je contract met Etsy, Inc. is; Als je contract met Etsy Ireland UC is, komen jij en Etsy overeen voor te leggen aan de persoonlijke jurisdictie van de gerecht van Ierland.

E. Uitzondering overheid. Als je een overheidsmedewerker of instantie bent in de Verenigde Staten en je gebruikt de Diensten in je officiële hoedanigheid, maar je bent niet wettelijk bevoegd in te stemmen met de bepalingen in deze sectie, dan zijn deze bepalingen niet op jou van toepassing. In dat geval zijn de Voorwaarden en elke handeling in verband met de Voorwaarden onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten (zonder verwijzing naar conflicten tussen rechtsregels), en bij afwezigheid van federale wetgeving en voor zover wettelijk toegestaan onder federale wetgeving, door de wetten van de staat New York.

F. Aanpassingen.成人版抖音app下载 Als wij aanpassingen aan deze "Geschillen met Etsy" doorvoeren, nadat jij voor het laatst de Voorwaarden hebt geaccepteerd, zullen die veranderingen niet van toepassing zijn op claims die in een juridische procedure tegen Etsy zijn ingediend vóór de datum waarop deze aanpassingen van kracht werden. Etsy brengt je minstens 30 dagen voor de datum waarop de veranderingen van kracht worden op de hoogte van substantieve veranderingen aan de "Geschillen met Etsy" sectie. Als je het niet eens bent met de Voorwaarden, mag je Etsy een geschreven notificatie sturen (inclusief e-mail) of binnen 30 dagen je account sluiten. Door een aangepaste voorwaarde niet te accepteren of permanent je account te sluiten ga je ermee akkoord om geschillen tussen jou en Etsy in arbitrage te brengen onder de bepalingen van deze "Geschillen met Etsy" sectie zoals deze waren op de datum dat je voor het laatst de voorwaardes accepteerde, inclusief veranderingen die gedaan zijn voor je je afwijzing indiende. Als je een gesloten account opnieuw opent of een nieuw account aanmaakt, ga je ermee akkoord dat je gebonden bent aan de huidige versie van de Voorwaarden.

12. Wijzigingen in de Voorwaarden

成人版抖音app下载We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd updaten. Als wij denken dat de wijzigingen wezenlijk zijn, laten we je dat weten via een van de Diensten en/of we sturen je een e-mail of bericht. Op die manier kun je beslissen of je de Diensten wilt blijven gebruiken. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepost worden, tenzij anders vermeldt. Je bent verantwoordelijk voor het bekijken en kennis nemen van alle wijzigingen. Door gebruik te maken van de Diensten na de wijzigingen, houdt je acceptatie in van het herziene beleid.

De Voorwaarden, inclusief al het beleid dat de Voorwaarden vormt, vervangen alle andere overeenkomsten tussen jou en Etsy betreffende de Diensten. Als een deel van de Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, dan zal dat deel tot een minimale mate worden beperkt zodat de resterende Voorwaarden volledig van kracht blijven. Als wij nalaten een deel van de Voorwaarden te handhaven, betekent dit niet dat wij afzien van onze rechten om dit of enig andere deel van de Voorwaarden later te handhaven. Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen op grond van deze Voorwaarden overdragen.

14. Contactinformatie

Als je vragen over de Voorwaarden hebt, kan je ons mailen via legal@etsy.com.

Met plezier voorzien we jou van dit beleid in de door jou gewenste taal, maar het is belangrijk te weten dat de Engelse versie van dit document de regie en controle heeft over jouw gebruik van Etsy’s diensten. Je taalvoorkeur kun je aanpassen in je accountinstellingen.

成人版抖音app下载Voor het laatst geüpdatet op 25 jun 2019